Pappie Pappie Pappie Pappie Pappie Pappie Pappie Pappie Pappie

"Pappie"

 Dagboek van het vergeten.

In opdracht van het OCMW- Gent schreef theatermaker, acteur en columnist Luk De Bruyker het boekje  “Pappie” (te verschijnen naar aanleiding  “Werelddag dementie” 21 september 2017) .
Luk noteerde twee jaar lang de evolutie in de dementie van zijn vader en hun onderlinge relatie.
Uit de vele kortverhalen distilleerde hij voor TAPTOE’s erf  een avondvullende  voorstelling.

Wekelijks gaat Luk in het lege ouderlijke  huis op bezoek om de post op te halen. Dit is het vertrekpunt om aan de keukentafel oude en nieuwe verhalen te reconstrueren. Hij voert zowel zichzelf als zijn vader en moeder (pappie en mammie) ten tonele. Hoe gaan ze om met “dementie” en hoe het onderling bespreekbaar maken.
Een “rollercoaster” aan emoties op scene . Herkenbaar voor iedereen.

Volkstheater met een lach en een traan.

Voor de realisatie “Pappie", dagboek van het verleden” omringde Luk De Bruyker zich hetzelfde creatieve team waar hij ook  zijn afscheids-voorstelling  “Ienmoal, andermoal…adzjuzee” mee realiseerde.
Dramaturg en regisseur wordt Vincent Van den Elshout, Bart Beys maakt het klankdecor en Alain Ongenaet ontwerpt het licht en gaat als technicus mee voor de voorstellingen.
Het decor is van Wim Van de Vyver en Jean Pol Pollet maakt de poppen.

Het is de bedoeling om via de voorstellingen de toeschouwers een betere inkijk te geven in de moeilijke ziekte die algemeen als “dementie” omschreven wordt. Tegen 2020 zal 70% van de bevolking op één of andere manier geconfronteerd worden met “dementie”.
Een voorstelling met dit thema als onderwerp is ideaal om een gesprek op gang te brengen. Gezien de “volkse” toonaard wil de voorstelling een groot publiek aanspreken. 

Luk De Bruyker vertrekt vanuit zijn eigen ervaring. Zijn vader vertoonde immers op 90 jarige leeftijd de eerste kenmerken. Pas vele maanden later komt hij te weten dat de “rare” gedragingen van zijn “Pappie” wel eens zouden kunnen resorteren onder het begrip “dementie”.

Het boekje “Pappie, dagboek van het vergeten" is te koop in de Standaard Boekhandel (Kouter en Sint Baafs) aan € 12,00 vanaf  21 september of via het mailadres lukdebruyker@scarlet.be ( € 10,00 + verzendings-kosten)

Deze productie kwam tot stand met de extra steun van het
OCMW Gent en wordt verder ondersteund door de Altzheimer Code.

Pers 

Rudy Tollenaere in het Nieuwsblad
…in een aantal scene’s komt nog maar eens naar voor hoe groot het talent van De Bruyker als poppenspeler is….het zal wel al honderd keren geschreven zijn maar tot daar aan toe : De Bruyker brengt zijn poppen tot leven. Ook als die doodgaan….
….lang en luid applaus van het rechtstaande publiek bij de première…

Publiek :

Ik vind ‘Pappie een sterk werk' (Daniël Termont – Burgemeester Gent)

…beklijvend, ontroerend, ook regelmatig geestig…maar vooral gespeeld vanuit het hart. Je hebt vele mensen geraakt en heelwat aspecten van het dementieproces juist belicht. ( Rudy Coddens – Schepen van Sociale zaken stad Gent)

Een warme dank voor deze ontroerende, moedige voorstelling, onze bewoners hebben er van genoten. Onze ergotherapeute verliet met tranen de zaal…  (Nele Van Schelvergem – VZW Domino)

Je hebt een uitverkochte zaal tot tranens toe geroerd. Uit het leven gegrepen maar met zoveel liefde gebracht. Liefde voor het vak maar in de eerste plaats voor de persoon in kwestie. (Bea Migom)

Perfecte balans tussen lach en traan. (Lieva Reunes- auteur) 

Pappie is van een grandioze soberheid in emoties en daardoor pakt elk moment  alsof het over je eigen vader gaat. De herkenbaarheid is voor iedereen anders want onze pa is (was) anders, maar één ding hebben wij uiteindelijk gemeen: een unieke liefde voor hem die wij nooit kwijtraken want deze liefde is onbaatzuchtig. Luk De Bruyker schittert in een tekst die recht uit zijn hart komt, interpreteert subliem hoe wij ons allemaal voelen en laat ons een voorstelling lang genieten van een eerlijke benadering van iets ongrijpbaars: het verlies van iemand die je nooit kan verliezen. (Koen Crucke)