Blauw ende Trouw Blauw ende Trouw blauw ende Trouw Blauw ende Trouw Blauw ende Trouw

"BLAUW ende TROUW"

      Een verzweegene Gents drama ten tijde van Keizer Sjoarel

Een poletieke middelieuwse farce geschreeve deur Luk De Bruyker en Zaki Dewaele

Zaki Dewaele en Luk De Bruyker (amateur archeologen) vonden tijdens hun opgravingen in de vergeetput van het Gravenkasteel de stoffelijke resten van een zekere Christoffel Stoffel. Ze deden verder onderzoek en bundelden hun bevindingen  in een lijvig toneel werk voor acteurs en een papierentheater.

Wat gebeurde er in Gent nadat Keizer Sjoarel de Gentenaars veroordeelde ?

Het waarachtige verhaal  anno 1548 :

Stoffelke, de voorzitter van ‘Tering noar de Nering’ bereid een opstand voor tegen de Keizer. Mère Superieure, Mieke van de oarmtierege kloare , is verwikkeld in een hoofddoeken discussie. Watje Leeuwen is net benoemd tot conciërge van ‘de keizerlijke biestenhof’. En dan is er nog het duo Matjas de Sourire en Schaam dusou Gier en JunkHerr  Siegfriet en…maar elke gelijkenis met het Gent van de 21ste eeuw is louter toevallig.

Personages

Keizer Sjoarol: Mister Europe

Chevallier Matjas de Sourire : vertrouweling van de Keizer, is van adel.
        Zijn bompa was gehuwd met een Italiaanse furie van de Fazzi         dynastie.                    

Watje Leeuwen: Gezant van de keizer. Directeur van den iesten biestenhof         van Europa. Is afkomstig van de Westelijke Nederlanden. 
                            
Koddige Rudy: handelaar in stroppen Probeert met domme lollen
                        grappig te zijn.

Schaam dusou Gier: in de volksmond ‘den arabier’. Zijn familie kwam         naar Gent als krijgsgevangen na de laatste kruistocht. Dusou werd         hier geboren en is handelaar in koloniale waren. Vriend van Matjas.

Christoffel  Stoffel: in de volksmond ‘stoffelke’, omwille van zijn 
        kleine gestalte. Voorzitter van de vereniging “Tering naar
        de nering”. Zijn lijfspreuk is “Blauw ende Trouw”
                            
Moeder Mieke: mère superieure van de armtierige kloare.
                                               
Junkherr Siegfried Von Moestasch: in de volksmond ‘der Siegie’.
        Vertrouweling van  Magaretha von Östenreich.

De Slachter: bijgenaamd ‘Sossiesos’ en vader van Veerleke

Veerleke: ’t lammeke van de keizer (mi cordero).

Magaretha von Österreich: Landvoogdes, bijgenaams ‘de trutte’ woont         in Mechelen

Papiellotje: het schoothondje van de Keizer

Roekoekoe: de postduif
                             
Geschiedschrijvers: Luk De Bruyker/Zaki De Waele
Portret tiekeneire:  Jacques Moeraert
Hof decorateurs: Dirk De Strooper / Wim Van De Vyver
Kaarsen expert: Alain Ongenaet

Met Wim Claeys (hofnar), Luk De Bruyker en Peter Van Haelter.

Met dank aan NT-Gent, dienst receptieve ruimtes stad Gent en de dekenij Prinsenhof. Deze productie bouwt verder op het erfgoed van Theater Taptoe (“Genoveva” van Freek Neirynck – regie Massimo Schuster). Foto’s Firmin De Maître.

Extra voorstellingen “Blauw ende Trouw”

Nog voor de Gentse feesten waren alle voorstellingen uitverkocht.
Een allerlaatste kans op 4 en 5 oktober in Arca theater, Sint-Widostraat 4, 9000 Gent telkens om 20 uur.

Reserveren via Uitbureau en NTGent.